Om TEN Minnefond

TEN Minnefond ble opprettet til minne for kadett Tom Erling Nilsen som omkom i en snøskredulykke under vinterøvelsen i Setesdal 6. februar 1992. Minnefondet har til formål å bedre situasjonen for Krigsskolens kadetter og ansatte ved invaliditet, eller deres pårørende ved død.

I tråd med fondets statutter forvaltes retningslinjene av formannen for TEN. Retningslinjene stadfester hvilke situasjoner fondets midler skal nyttes til. Fondet er et tilbud som kan søkes om, og det vil da bli satt et styre som sammen med formann behandler søknaden. Den økonomiske støtten fondet bidrar med kan ikke erstatte noen skade eller tap av liv, men det er en gave fra alle kadetter til nåværende og tidligere kadetter som har blitt utsatt for ulykke.

Hvordan tjener vi penger?

I all hovedsak er inntektsgrunnlaget basert på fondets renter og en gitt prosentandel fra medlemskontingenten til Kadettsamfundet. For å øke dette ytterligere arrangeres ulike innsamlingsaksjoner til inntekt for minnefondet. De siste årene har det blitt en tradisjon at Löwen løper Oslo Maraton i september-måned.

Ditt bidrag settes alltid stor pris på

Vipps til: 13975

E-post: ten-fond@kadettsamfundet.no

Statuettene til TEN Minnefond:

Sille Hustvedt
Sille HustvedtSjef TEN-fond

Kontakt meg hvis du lurer på noe!