Om LÖWELURKEN

Löwelurken er en undergruppe i Kadettsamfundet. Vår visjon er å utnytte og skape sosiale arenaer for å bygge trivsel på tvers av kull. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere store og små arrangement. I tillegg støtter vi opp om kadettenes egne initiativ og ideer, både i form av midler, arbeidskraft og planlegging. Alle kadetter kan søke om midler til å gjennomføre arrangementer på eget initiativ!

Löwelurken er for kadettene, av kadettene!

Maren Hetland
Maren HetlandSjef Löwelurken
Tyri Granviken
Tyri GranvikenNK Löwelurken

Kontakt meg hvis du lurer på noe!