Om KS Innovasjon

KS Innovasjon er en undergruppe i Faggruppen som har som formål å tilby faglig påfyll til nysgjerrige og yrkesstolte kadetter innenfor spennende og militær-relevante fagfelt! Gruppen har jevnlig foredrag fra profilerte og kompetente militære fageksperter, offiserer, befal, sivile eksperter og andre! Aktuelle temaer innebefatter alt fra de nyeste utviklingene innen militær teknologi og utvikling, til erfaringsdeling fra skarpe operasjoner og militære oppdrag. Gruppen er åpen for alle kadetter og ansatte, uavhengig militær bakgrunn og tjenesteerfaring.

Ta ansvar for egen militær utvikling – Møt opp og lær av de som har gått i forveien, for deres kunnskap og erfaring er dyrekjøpt!

Curiosity and questions will get you further than confidence and answers – Maxime Legacé

Einar Jøsang
Einar JøsangSjef KS Innovasjon

Kontakt meg hvis du lurer på noe!