Om Faggruppa

Faggruppa består av flere undergrupper som alle har samme mål: å tilby faglig påfyll utover det skolen gjør selv.

Faggruppa arrangerer foredrag, utflukter og besøk.

Sverre Næss
Sverre Næss Sjef Faggruppe

Kontakt meg hvis du lurer på noe!