Om SPU

SPU er en av Faggruppens undergrupper, og skal tilby faglig påfyll av relevans og høy kvalitet. Gruppen inviterer foredragsholdere fra forskjellige akademiske og realpolitiske institusjoner, som Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. Gruppen søker å få til orienteringer i tilknytning publiseringen av viktige rapporter, som FOKUS (PST, E og NSM sin felles trusselvurdering), Forsvarsrapporten (FFI), FSJ Fagmilitære råd, og lignende. I tillegg orienterer SPU om viktige historiske forhold som påvirker oss den dag i dag. Det er også mulig å påvirke og komme med dine innspill, ta kontakt med Sjef SPU.

Halvard Hamre Danielsen
Halvard Hamre DanielsenSjef SPU

Kontakt meg hvis du lurer på noe!