Kadettsamfundets styremedlemmer

Maren HetlandPresident
Presidenten er Kadettsamfundets ansikt utad, setter agendaen og leder arbeidet i organisasjonen.
Arild FagerheimVisepresident
Visepresidenten er både stabssjef og stedfortreder for presidenten. Han følger opp Kadettsamfundets undergrupper.
Henrik von Tangen-JordanSekretær
Sekretæren er Presidentens organisatoriske rådgiver. Han innkaller til styremøter, kjøper inn merch og leder det administrative arbeidet i Kadettsamfundet
Nokkve Vanni SørbyBarsjef
Barsjefen leder arbeidet i Messestyret, som administrer Haakons Hall, Krigsskolens bar.
Olivia JurrensIKT/Media-ansvarlig
Media-ansvarlig tar seg av Kadettsamfundets sosiale-media konti og nettside.
Marte Lyngdal KarlsenSjef Löwelurken
A.K.A. Sjef Stemning – Har ansvar for å planlegge og arrangere Krigsskolens fester og arrangementer.
Herman IndergårdNK Löwelurken
NK’en støtter Sjef Løwlurken i sitt arbeid og har gjerne eget ansvar for flere av Krigsskolens fester
Sille HustvedtSjef TEN-fond
Sjef TEN sørger for at minnefondet forvaltes på en forsvarlig måte og har ansvar for å samle inn flere midler til fondet
Frida SekkingstadSjef ILKS
Martin EriksenNK ILKS
Astrid RefsdalØkonomiansvarlig
Anna Elingsen MortensenEksternkoordinator
Jenny GjervanRedaktør Forposten
Ida BergAss.red Forposten
Jørund Tilley
Jørund TilleySjef Faggruppa