Kadettsamfundets styremedlemmer

Maren Hetland
Maren HetlandPresident
Presidenten er Kadettsamfundets ansikt utad, setter agendaen og leder arbeidet i organisasjonen.
Arild Fagerheim
Arild FagerheimVisepresident
Visepresidenten er både stabssjef og stedfortreder for presidenten. Han følger opp Kadettsamfundets undergrupper.
Henrik von Tangen-Jordan
Henrik von Tangen-JordanSekretær
Sekretæren er Presidentens organisatoriske rådgiver. Han innkaller til styremøter, kjøper inn merch og leder det administrative arbeidet i Kadettsamfundet
Nokkve Vanni Sørby
Nokkve Vanni SørbyBarsjef
Barsjefen leder arbeidet i Messestyret, som administrer Haakons Hall, Krigsskolens bar.
Olivia Jurrens
Olivia JurrensIKT/Media-ansvarlig
Media-ansvarlig tar seg av Kadettsamfundets sosiale-media konti og nettside.
Marte Lyngdal Karlsen
Marte Lyngdal KarlsenSjef Löwelurken
A.K.A. Sjef Stemning – Har ansvar for å planlegge og arrangere Krigsskolens fester og arrangementer.
Herman Indergård
Herman IndergårdNK Löwelurken
NK’en støtter Sjef Løwlurken i sitt arbeid og har gjerne eget ansvar for flere av Krigsskolens fester
Sille Hustvedt
Sille HustvedtSjef TEN-fond
Sjef TEN sørger for at minnefondet forvaltes på en forsvarlig måte og har ansvar for å samle inn flere midler til fondet
Frida Sekkingstad
Frida SekkingstadSjef ILKS
Martin Eriksen
Martin EriksenNK ILKS
Astrid Refsdal
Astrid RefsdalØkonomiansvarlig
Anna Elingsen Mortensen
Anna Elingsen MortensenEksternkoordinator
Jenny Gjervan
Jenny GjervanRedaktør Forposten
Ida Berg
Ida BergAss.red Forposten
Jørund Tilley
Jørund TilleySjef Faggruppa