Om Krigsskoleringen

Krigsskoleringen er en profesjonsring og et synlig tegn på at man har gjennomført grunnleggende offisersutdanning ved Krigsskolen. Kadettsamfundet opptok i 1978 tradisjonen med å få produsert krigsskoleringer, en tradisjon som kan sees i sammenheng med lignende tradisjoner ved høyskoler og universiteter verden over.

Krigsskoleringen er utformet i massivt gull og emalje, med riksløven og«Krigsskolen» i gull på sort plate.

Tradisjonsbærerne administrerer krigsskoleringen på vegne av Kadettsamfundet. Tillatelse til å bære ringen gis kun til de som har fullført og bestått et bachelor utdanningsløp. Tidligere kadetter fra 2-årig studieløp ved Gimlemoen eller Linderud tillates også å bære ringen.

I 2010 utformet man også kvalkursringen som tillates båret av personell som har gjennomført og bestått Krigsskolens kvalifiseringskurs (i dag kalt grunnleggende offiserskurs). Kvalkursringen er utformet i emalje og massivt hvitt gull eller sølv, med riksløven og «Krigsskolen» på sort plate. Fra og med 2022 kan også personell som har gjennomført og bestått Årsstudium ved Krigsskolen bære kvalkursringen.

Kjøpstillatelse for skoleringene utstedes av tradisjonsbærerne.

Ta kontakt med tradisjonsbærer Amalie Skogmo Haugnes for kjøp av ringen:  Amalie Skogmo Haugnes | +47 916 95 050 | ahaugnes@mil.no

Statuettene for Krigsskoleringen:

Henrik von Tangen-Jordan
Henrik von Tangen-JordanSekretær

Kontakt meg hvis du lurer på noe!